Cung văn và điện thần (bản thảo, không có phần văn)

Bản thảo cuốn Cung Văn và điện thần, không có bộ sưu tập Văn của tác giả Phạm Văn Kiêm đi kèm.

CUNG VAN VA DIEN THAN SEP13