Cung văn và điện thần, VN

bia Cung van va Dien than

« Cung văn và điện thần » là bản lược dịch sang tiếng Việt của luận án tốt nghiệp Tiến sĩ Âm nhạc dân tộc học do bà Lê Y Linh bảo vệ tại Trường Sorbonne, Paris, Pháp vào tháng năm năm 2012. Nhà xuất bản Khoa học xã hội và Viện Văn hóa dân gian đã đề nghị bà  dịch luận án sang tiếng Việt. Cuốn sách được in tại Hà nội trong khuôn khổ của dự án « Công bố và phổ biến tài sản văn hóa – văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam ».

Lê Y Linh là nhà nghiên cứu Âm nhạc dân tộc học hiện đang sống và làm việc tại Pháp, thường xuyên về Việt nam để trau dồi thêm kiến thức về nghi lễ hầu bóng và tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu về âm nhạc Việt Nam.

Trong vòng bốn mươi năm, nghi lễ hầu bóng bị cấm tuyệt đối vì bị coi là một hình thức mê tín dị đoan và tiêu xài phung phí trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn của chiến tranh. Các thầy mai một, bài bản thất lạc, LÊ Y Linh được cố nghệ nhân Phạm Văn Kiêm nhận làm con nuôi và cho đi theo thầy len lỏi khắp ngõ ngách của Hà nội để thu nhạc, cùng nhiều buổi đàm đạo và học nghề vào cuối những năm tám mươi. Những tư liệu này bây giờ được coi là có giá trị hàng đầu cho các nhà nghiên cứu muốn đi sâu vào tìm hiểu tín ngưỡng và nhạc chầu văn. Trong công trình nghiên cứu này, dựa trên bộ sưu tập có một không hai đã sưu tập được, tác giả đã tiếp cận song song hai phần lễ và nhạc để phân tích ngọn ngành của nghi lễ, nghiên cứu vai trò của từng nhân tố trong một buổi hầu và giải thích được cấu trúc của điện thần cũng như vai trò thật sự của âm nhạc trong một buổi lễ. Cuốn sách có xuất bản hơn 60 bản văn trong bộ sưu tập của cố nghệ nhân Phạm Văn Kiêm trao gửi lại cho tác giả cùng một CD minh họa nhạc.

LÊ Y Linh, « Cung văn và điện thần », Nhà xuất bản khoa học xã hội – Hội Văn Nghệ Dân Gian Việt nam, Hà nội, 2015, 655 trang. CD minh họa.

Công trình đã địch và đã được xuất bản tháng 7 năm 2015 trong khuôn khổ các công trình nghiên cứu khoa học có giá trị bảo tồn tài sản văn hóa dân tộc cùng với một CD ví dụ hát văn và hơn 60 bản văn của thầy Khiêm đi kèm. Và cũng vì sách do nhà nước xuất bản trong dự án bảo tồn, mang số hiệu ISBN 978-604-902-830-4, cuốn sách được in thành 2000 bản và chỉ được lưu trong các thư viện. Thầy Đức ở Phủ Tây hồ (đã mất) đã tài trợ cho việc nối thêm 200 bản để tác giả và nhà Đạo có thể phổ biến cho người tìm hiểu và cung văn. Hiện nay số bản này cũng đã hết.

Sau đây là đường link để đọc bản thảo trước khi gửi NXB, phần này không có bộ sưu tập văn đi kèm như trong bản in.

Đọc bản thảo của tác giả bằng tiếng Việt tại đường dẫn này