Cung văn và điện thần, VN

bia Cung van va Dien than

« Cung văn và điện thần » là bản lược dịch sang tiếng Việt của luận văn tốt nghiệp Tiến sĩ Dân tộc âm nhạc học do Lê Y Linh bảo vệ tại Trường Sorbonne, Paris. Cuốn sách được in tại Hà nội trong khuôn khổ của dự án « Công bố và phổ biến tài sản văn hóa – văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam » tháng 7 năm 2015.

Lê Y Linh vừa là nhà nghiên cứu và chuyên gia về du lịch hiện đang sống và làm việc tại Pháp, thường xuyên về ngắn hạn tại Việt nam để trau dồi thêm kiến thức về nghi lễ hầu bóng và tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu trên đề tài không bao giờ cạn kiệt này.

Trong vòng bốn mươi năm, nghi lễ hầu bóng bị cấm tuyệt đối vì bị coi là một hình thức mê tín dị đoan và tiêu xài phung phí trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn của chiến tranh. Các thầy mai một, bài bản thất lạc, LÊ Y Linh được cố nghệ nhân Phạm Văn Kiêm nhận làm con nuôi và cho đi theo thầy len lỏi khắp ngõ ngách của Hà nội để thu nhạc, cùng nhiều buổi đàm đạo và học nghề vào cuối những năm tám mươi. Những tư liệu này bây giờ được coi là có giá trị hàng đầu cho các nhà nghiên cứu muốn đi sâu vào tìm hiểu tín ngưỡng và nhạc chầu văn. Trong công trình nghiên cứu này, dựa trên bộ sưu tập có một không hai đã sưu tập được, tác giả đã tiếp cận song song hai phần lễ và nhạc để phân tích ngọn ngành của nghi lễ, nghiên cứu vai trò của từng nhân tố trong một buổi hầu và giải thích được cấu trúc của điện thần cũng như vai trò thật sự của âm nhạc trong một buổi lễ. Cuốn sách có xuất bản hơn 60 bản văn trong bộ sưu tập của cố nghệ nhân Phạm Văn Kiêm trao gửi lại cho tác giả cùng một CD minh họa nhạc.

LÊ Y Linh, « Cung văn và điện thần », Nhà xuất bản khoa học xã hội – Hội Văn Nghệ Dân Gian Việt nam, Hà nội, 2015, 655 trang. CD minh họa.

Sách do nhà nước xuất bản trong dự án bảo tồn nên không dành để bán mà chỉ có ở các thư viện. Tuy nhiên, nếu bạn nào có nhu cầu có thể liên lạc trực tiếp với tác giả qua địa chỉ ylinh@ann.fr. Số tiền thu được sẽ được cúng lại lên Phủ Tây Hồ là nơi đã ủng hộ tiền cho tác giả in nối bản thêm.