Monthly Archives: January 2023

DÒNG ÂM NHẠC HÀN LÂM VIỆT NAM

Lê Y Linh[1] Nhạc hàn lâm cổ điển châu Âu đã được lan tỏa trên thế giới với những quy trình xâm nhập khác nhau tùy vào hoàn cảnh lịch sử của mỗi quốc gia. Nền âm nhạc ấy đã … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment