Monthly Archives: September 2022

Việc xác định danh tính cho âm nhạc hàn lâm Việt

TỪ THỂ LOẠI LÊN DÒNG NHẠC: VIỆC XÁC ĐỊNH DANH TÍNH CHO ÂM NHẠC HÀN LÂM VIỆT Lê Y Linh, “Từ thể loại lên dòng nhạc : Việc xác định danh tính cho âm nhạc hàn lâm Việt”, Tập san Nghiên … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment